Почистване на фасади на сгради

Почистване на фасади чрез алкален препарат или хидроструйна машина в зависимост от структурата на сградата и степента на замърсяване. Самоходна вишка при височина до 35 метра, както и по алпийски способ без ограничения във височина.

 

 

фасада
фасада1
фасада2
фасада3