Минимална цена и начин на ценообразуване

Безплатен оглед, минимална цена и отстъпки за обекти с площ над 100кв.м., са основните елементи в ценообразуването. 

МИНИМАЛНА ЦЕНА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ 80 ЛВ!

ЗА ОБЕКТИ С ПЛОЩ НАД 100 кв/м, ЦЕНИТЕ СЕ ДОГОВАРЯТ ИНДИВИДУАЛНО.

БЕЗПЛАТЕН И НЕАНГАЖИРАЩ ОГЛЕД ЗА ВСЕКИ ОБЕКТ преди да получите своята

оферта за професионално почистване !!!

Цената на всяка една услуга, се образува индивидуално след първоначално
посещение на обекта, от представител на фирмата.
Прави се анализ, за методите на почистване и поддръжка и необходимите 
препарати, съобразно Вашите изисквания и нужди. След това се предоставя
подробна оферта и се съгласуват времето за изпълнение и всички подробности, 
които ще допринесат за качественото и оптимално реализиране на
процеса на почистване и поддържане на обекта.

Определящи фактори за формиране на цената са вид и степен на замърсяване, 
обем на работа, вид и състояние на настилката, ново строителство
или след ремонт, допълнителни условия.

При сключване на договор за абонамент

за ежеседмично или ежемесечно почистване на обекти с много голяма площ, фирмата предлага индивидуални цени за почистване.


Фирмата гарантира пълна дискретност и конфиденциалност, на всички свои клиенти.


Евро Вип работи с екологично чисти и сертифицирани препарати за почистване, безвредни за човешкото здраве.

Всички цени в офертата за професионално почистване са без ДДС.